Filtre Perliti

FİLTRE PERLİTİ (MİKRONİZE PERFİL )

Perlit eşsiz çentikli ve birbirine kenetli binlerce mikroskobik kanal sunarak birçok farklı kullanım alanı için en iyi akış oranını ve berraklığı sağlar. Perlit filtre yardımcıları filtrelenen sıvıların tadını, rengini ve kokusunu bozmaz ve bunlar tüm derecelerde mineral ve organik asit olarak gerçek anlamda erime göstermezler.

MALİYET AVANTAJI

Perlit filtre yardımcıları kullanıcıya maliyetleri önemli bir biçimde etkileyecek şekilde diğer filtre yardımcılarından %20-50 daha fazla yoğunluk avantajı sunar. Perlit filtre yardımcılarının yoğunluğu sadece 110’dan 270 kg/m3 (7/17 lb/ft3 )’dir. Perlit filtre yardımcılarının kuru yoğunluğu 100 ila 200 kg/m3 (6/12 lb/ft3 ) arasında değişir. Birçok sanayi alanındaki birçok farklı kullanımdaki tecrübeler filtre yardımcıları kullananların filtrasyon maliyetlerini, perlit filtre yardımcılarına dönüştürerek, verimden taviz vermeden, önemli ölçüde düşürdüklerini göstermiştir

STANDART EKİPMANLARLA KULLANILABİLİRLİK

Perlit filtre yardımcıları hem tazyikli hem de vakumlu filtrasyon ekipmanlarıyla sadece eldeki filtre yardımcılarının yerine koyarak kullanılabilir. Tesislerde ya da laboratuarlarda yapılan filtrasyon araştırmaları en uygun filtre yardımcısının seçilmesinin belirlenmesini ve gereken dozajın saptanmasını sağlayacaktır. Perlit filtre yardımcıları üreticilerinin farklı filtre uygulamaları hakkında geniş anlamda tecrübeleri vardır. Özellikle belirtilecek bir hususta perlit filtre yardımcıları rotatif vakum filtreleriyle kullanılırsa filtre küspeleri diğer filtre yardımcıları kullanıldığından daha az çatlama göstermektedirler.

YÜKSEK AKIŞ ORANLARI

Emsalsiz fiziksel yapılarından dolayı perlit filtre yardımcıları en mükemmel berraklıkta daha yüksek akış oranları sunarlar. Bunlar özellikle şurup veya jelatinli bulamaçlar gibi yüksek kıvamlı sıvılarda uygulanabilir. Verimlilik, berraklık ve akış oranları perlit filtre yardımcıları kullanılarak daha artırılabilir.

TÜM FARKLI DERECELERE GÖRE ÇEŞİTLİLİK

Perlit filtre yardımcıları hemen hemen her endüstride kullanılmak üzere gereken akış oranlarını ve berraklık gereksinimlerini karşılayabilmek için tüm farklı derecelere göre çeşitliliğe sahip olarak üretilir.

KOLAY ATIK TAHLİYESİ

Gözenekli kaldıkları ve sıkılaşmadıkları için perlit filtre yardımcıları filtrasyon süreci tamamlandıktan sonra posa atıklarının kolaylıkla dışarı bırakılmasının sağlar. Bu sadece filtre temizlenmesini sağlamaz ,insan gücüne olan ihtiyacı da azaltır ve dolayısıyla verimi artırır.Perlit filtre yardımcılar diğer filtre yardımcılarından %20-50 daha fazla yoğunluk sunar.

INERT-CODEX ( ATIL MADDELER KANUNU) ONAYLI

Perlit filtre yardımcıları meşrubat, gıda ve ilâç bilim endüstrilerinde filtreleme sıvıları için sıklıkla kullanılır. Tadı, rengi veya kokuyu bozmazlar ve Amerikan Milli Bilim Akademisi (National Science Academy) tarafından yayınlanan ABD Gıda Kimyasalları Kanunu’nda(U.S. Food Chemicals Codex) listelenmişlerdir. Gıda maddelerinin kalitesi ve saflığı hakkındaki bilgilerin kaynağı olan bu yayın Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA tarafından resmen tanınmakta olup dünyada birçok ülkenin ilgili makamlarınca benimsenmiştir.

BOŞA GİDEN FİLTRE PERLİT ATIĞI HAYVAN YEMİ OLARAK KULLANIMI

Üreticiler için perlit filtre yardımcılarının gıdaların işlenmesindeki eşsiz bir faydası da dünyanın birçok ülkesinde boşa giden filtre küspesinin hayvan yemi olarak kullanımıdır. Bu, boşa giden filtre küspesinin elden çıkarılma maliyetlerini de azaltır. ABD’de bu uygulama, Amerikan Yem Kontrol Resmi Yetkilileri Derneği’nce de (AAFCO) onaylanmıştır.

DÜNYANIN HER YANINDA BULUNABİLİRLİK

Perlit filtre yardımcılarını dünyanın her yanında bulabilmek mümkündür. Bu ürünü kullanmak isteyen tüm üreticiler kolaylıkla bunu paketlenmiş torbalar halinde veya dökme olarak temin edebilirler.

Son 30 yılda perlit filtre yardımcıları sıvıların ve katıların ayrıştırılmasına ilişkin hemen hemen tüm endüstrilerce kabul görmüştür. Müteakip liste hepsini içermediği halde perlit filtre yardımcılarının kullanıldığı birçok uygulamayı göstermektedir.

BAŞLICA KULANIM ALANLARI

a) Gıda sanayinde
- Bira, şarap ve likörleri süzmede
- Bitkisel yemeklik yağları süzmede
- Meyve suları süzmede
- Şeker şerbeti süzmede
- Mısır şerbeti süzmede (glikoz/dekstroz üretiminde)

b) İlaç ve kimya sanayinde

- Antibiyotiklerin süzülmesinde
- Pektin süzmede
- Soda külü eriyiklerinin filtrasyonu
- Sitrik asit süzme
- Sodyum silikat (su cam) filtrasyonu
- Sülfürik asit filtrasyonu
- Uranyum şerbeti filtrasyonu
- Kağıt sanayinde (beyaz su) filtrasyonu
- Flok süzmede (alüminyum hidroksit ve flokülasyon işlemlerinde)
- Boyaların süzülmesinde
- Fosforik asit süzme

c) Diğer Süzme işlemlerinde
- Makina yağı süzme (kullanılmış makina yağının rejenerasyonu)
- İçme suyu süzmede
- Yüzme havuzlarının suyunu süzmede
- Atık suları temizlemede süzme işleminde

Foto Galeri